História predpisu 321/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1994 - 31.07.1995