História predpisu 281/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.12.1993 - 31.12.2008