História predpisu 275/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.11.1993 - 31.03.2002