História predpisu 27/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.02.1993 - 31.12.2007