História predpisu 265/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.11.1993 - 31.12.2003