História predpisu 255/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.11.1993 - 30.06.2001