História predpisu 251/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1993 - 31.12.1996