História predpisu 248/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1993 - 31.03.1996