História predpisu 243/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1993 - 30.06.1998