História predpisu 235/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.11.1993 - 26.01.1996