História predpisu 223/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1993 - 31.12.2008