História predpisu 222/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1993 - 29.02.1996