História predpisu 220/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1993 - 25.05.1995