História predpisu 217/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1993 - 30.04.2000