História predpisu 210/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.09.1993 - 31.12.2008