História predpisu 21/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.01.1993 - 07.05.1996