História predpisu 197/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1993 - 27.10.1994