História predpisu 146/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.1993 - 31.12.2008