História predpisu 137/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1993 - 31.12.2008