História predpisu 116/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1993 - 31.08.1996