História predpisu 108/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.05.1993 - 30.04.1994