História predpisu 106/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1993 - 30.09.1995