Chronologický register predpisov ročníka 1993

Číslo predpisu Názov predpisu
308/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva