História predpisu 83/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.03.1992 - 31.01.2002