História predpisu 585/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.1992 - 31.12.1999