História predpisu 558/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.12.1992 - 30.06.1998