História predpisu 482/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.10.1992 - 31.01.2004