História predpisu 455/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.09.1992 - 31.12.1996