História predpisu 407/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.08.1992 - 31.03.1996