História predpisu 381/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1992 - 30.06.1998