História predpisu 38/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.01.1992 - 31.03.1996