História predpisu 36/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.01.1992 - 28.05.1992