História predpisu 24/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.01.1992 - 31.12.1992