História predpisu 226/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.1992 - 31.08.2002