História predpisu 223/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.1992 - 31.03.1993