História predpisu 221/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.05.1992 - 29.10.1993