História predpisu 150/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.04.1992 - 30.06.2000