História predpisu 147/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.04.1992 - 30.11.2001