História predpisu 145/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.04.1992 - 29.02.1996