História predpisu 122/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.1992 - 14.08.2007