História predpisu 119/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1992 - 31.12.1992
3.01.01.1993 - 30.04.1993c128-p1/1992 Zb., 36/1993 Z. z.
4.01.05.1993 - 31.07.199384/1993 Z. z.
5.01.08.1993 - 31.10.1993158/1993 Z. z.
6.01.11.1993 - 31.12.1993234/1993 Z. z.
7.01.01.1994 - 28.02.1994323/1993 Z. z., 324/1993 Z. z.
8.01.03.1994 - 31.03.199435/1994 Z. z.
9.01.04.1994 - 31.05.199464/1994 Z. z.
10.01.06.1994 - 30.11.1994124/1994 Z. z.
11.01.12.1994 - 31.01.1995316/1994 Z. z.
12.01.02.1995 - 31.03.199516/1995 Z. z.
13.01.04.1995 - 30.04.199554/1995 Z. z.
14.01.05.1995 - 31.05.199568/1995 Z. z.
15.01.06.1995 - 30.11.1995104/1995 Z. z.
16.01.12.1995 - 27.02.1996248/1995 Z. z.
17.28.02.1996 - 31.07.199653/1996 Z. z.
18.01.08.1996 - 31.12.1996213/1996 Z. z.
19.01.01.1997 - 30.04.1997383/1996 Z. z., 323/1996 Z. z.
20.01.05.1997 - 31.05.199797/1997 Z. z.
21.01.06.1997 - 31.12.1997137/1997 Z. z.
22.01.01.1998 - 31.05.1998361/1997 Z. z., 362/1997 Z. z.
23.01.06.1998 - 30.11.1998146/1998 Z. z.
24.01.12.1998 - 31.01.1999363/1998 Z. z.
25.01.02.1999 - 30.04.199913/1999 Z. z.
26.01.05.1999 - 31.08.199981/1999 Z. z.
27.01.09.1999 - 31.10.1999218/1999 Z. z.
28.01.11.1999 - 31.03.2000261/1999 Z. z., 262/1999 Z. z.
29.01.04.2000 - 31.07.2000112/2000 Z. z.
30.01.08.2000 - 31.03.2001217/2000 Z. z., 249/2000 Z. z.
31.01.04.2001 - 30.06.200198/2001 Z. z.
32.01.07.2001 - 31.12.2001231/2001 Z. z.
33.01.01.2002 - 30.04.2002573/2001 Z. z.
34.01.05.2002 - 30.06.2002218/2002 Z. z.