História predpisu 105/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.03.1992 - 31.10.1993