Chronologický register predpisov ročníka 1992

Číslo predpisu Názov predpisu
138/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch