c72-p2/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.09.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 22. srpna 1991
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Předsednictvo České národní rady pro projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 zákona České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích:
obec okres
Lhotky Mladá Bolestav
Krty Rakovník
Mezná Tábor
a stanoví den jejich konání na sobotu dne 19. října 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.
Burešová v. r.
Příloha k usnesení předsednictva ČNR
Harmonogram úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích