c69-p4/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.03.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
oznamuje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, byla u něj uložena od 1. června 1991 do 31. července 1991 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1991 uzavřená mezi
Odborovým svazem PROJEKT Českomoravské komory
a
Asociací zaměstnavatelů pracovníků investičního rozvoje (AZPIR).