c59-p1/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 9. července 1991
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích
Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích
Vrskmaň okres Chomutov
Svídnice okres Chrudim
Hrdibořice okres Prostějov
Ošelín okres Tachov

a stanoví den jejich konání na sobotu dne 28. září 1991 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze usnesení.
Burešová v. r.
Příloha k usnesení předsednictva ČNR
Harmonogram úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích