c29-p1/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

OPATŘENÍ
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 27. března 1991
o úpravě některých cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky podle čl. III vyhlášky č. 120/1991 Sb., kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách, určuje a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:
I. Vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů:
1.
V § 7 se nahrazuje v odstavci 1 částka 40 Kčs částkou 57 Kčs, v odstavci 2 částka 16 Kčs částkou 23 Kčs a částka 25 Kčs částkou 36 Kčs, v odstavci 5 částka 9 Kčs částkou 13 Kčs, částka 16 Kčs částkou 23 Kčs a částka 15 Kčs částkou 21 Kčs, v odstavci 6 částka 65 Kčs částkou 93 Kčs.
2.
V § 13 odst. 2 první větě se nahrazuje částka 45 Kčs částkou 62 Kčs, částka 26 Kčs částkou 35 Kčs a částka 16 Kčs částkou 21 Kčs.
3.
V § 15 odst. 1 písm. b) se nahrazuje částka 11 Kčs částkou 16 Kčs.
4.
V § 21 odst. 1 se nahrazuje částka 12 Kčs částkou 17 Kčs.
5.
V § 22 odst. 1 se nahrazuje částka 40 Kčs částkou 57 Kčs.
6.
V § 23 odst. 5 se částka 12 Kčs nahrazuje částkou 17 Kčs.
7.
V § 24 odst. 1 písm. b) se nahrazuje částka 12 Kčs částkou 17 Kčs.
II. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. srpna 1982 č. j. 315-5796-3161 o zvláštní úpravě cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí, ve znění pozdějších předpisů:
V § 2 odst. 1 písm. b) se nahrazuje částka 40 Kčs částkou 57 Kčs, částka 27 Kčs částkou 39 Kčs a částka 21 Kčs částkou 30 Kčs.
III. Pro úpravu paušálních náhrad stravného stanovených příslušnými ústředními orgány ve smyslu § 25 vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje rozhodný index 143,4.
Takto upravené sazby náhrad přísluší od 1. dubna 1991.
Náměstek ministra:

JUDr. Šmolcnop v. r.