História predpisu 99/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.1991 - 10.02.1992