História predpisu 74/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1991 - 15.01.1992