História predpisu 73/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1991 - 26.05.1993